Informacje

Wolni - nie uzależnieni

Wolni nie uzależnieni

Wolni - nie uzależnieni
Nasza grupa na fb

Cele Projektu
Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Kształtowania prozdrowotnej i prospołecznej postawy wobec życia, w tym świadomego unikania substancji psychoaktywnych. Ponadto uwrażliwienie młodzieży na problemy ich rówieśników. Minimalizowanie ryzyka powodującego, że dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne.
Założeniem projektu jest podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez :
- inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,
- promowanie zdrowego stylu życia bez używek,
- przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia uzależnienia i konsekwencji eksperymentowania z używkami,
-pobudzenie do refleksji nad własną postawą życiową,
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
Realizacja projektu odbywa się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w trybie zajęć pozalekcyjnych.
Projekt podzielono na dwa bloki. Taki podział odzwierciedla zaproponowaną formę pracy z młodzieżą.
Pierwszy blok to praca warsztatowa z grupą uczniów tworzących 4 grupy liczące po 3-4 osoby.
Efektem pracy warsztatowej uczniów będą projekty: -spotu edukacyjno-społecznego,
- plakatu i ulotki,
- konta tematycznego na portalu społecznościowym Facebook,
- zakładki tematycznej na stronie internetowej szkoły.
Drugi blok stanowiły konsultacje indywidualne z gronem specjalistów zatrudnionych w ramach projektu. Założono udział pedagoga/terapeuty uzależnień, ratownika medycznego oraz psychologa.
W/w osoby prowadzić będą dyżury w łącznym wymiarze 30 godzin. Dyżury z uwagi na pandemię będą prowadzone w trybie on-line z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej szkoły. W założeniu ma być to forma zapewniająca dyskrecję i bezpośredni kontakt uczniów ze specjalistami. Dodatkowo będzie możliwość kontaktu za pośrednictwem telefonu czy mediów społecznościowych.
W projekcie założono również możliwość konsultacji grup uczniów objętych blokiem pierwszym w zakresie realizowanych przez nich warsztatów.


Uczestnicy projektu:

Mikołaj Gasztych
Zofia Gurdak
Paulina Haglauer
Sebastian Kasperek
Piotr Krzak
Sylwia Michlik
Klaudia Pregiel
Oliwia Sroka
Yevhenii Sheshenia

Kamil Tylżanowski
Arkadiusz Wabnic
Julia Wollna

Opiekunowie:
Agnieszka Krysiak
Małgorzata Lisiecka


Pijąc alkohol narażasz sie na wiele niebezpieczeństw zdrowotnych m.in. zatrucia, wypadki próby samobójcze...

Jesteś ważniejszy niż używki...

Czy wybierasz ciemność ? Czy wybierasz kolorową stronę zycia?

Wolni - nie uzależnieni plakat

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu