Informacje

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

uczestnicy wydarzenia

W obecnym roku szkolnym 2012/2022 szkoła bierze udział w projekcie SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO zorganizowanym przez fundację Dbam o Mój Z@sięg.
Szkoła odpowiedzialna cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 


W ramach projektu odbyła się akcja Tydzień Dbania o Relację w ramach których uczniowie grali w gry planszowe wzmacniając dzięki temu więzi klasowe a także zapominali o stresujących sytuacjach jaką czasem sprawiają sprawdziany czy natłok wiedzy do opanowania.

Kolejnym działaniem projektu był Tydzień Życzliwości w ramach , którego uczniowie utworzyli tablicę pozytywnych haseł.
Tablica umieszczona w głównym łączniku  dała możliwość  każdemu uczniowi aby spojrzeć na pozytywne myślenie rówieśników.

 

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu