Informacje

Spotkanie młodzieży z autorem książki

uczestnicy wydarzenia

7 kwietnia 2022 r. w sali 113 odbyło się spotkanie młodzieży z Marianem Lorenzem, autorem nowo wydanej publikacji zatytułowanej „Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Kępińskiej”.

Spotkanie zorganizowano w ramach wdrażanego projektu pn.: „Wydawnictwa, które warto poznać”. Nietypowe spotkania uczniów z autorami wydawnictw lokalnych realizowane są w szkole pod hasłem: „Literackie spotkania młodzieży z regionem”.

 

Marian Lorenz jest regionalistą, od 1978 r. działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kępińskiej, od 2012 r. jest prezesem TMZK. To autor wielu haseł biograficznych oraz licznych opracowań historycznych. Był współorganizatorem wielu konkursów historycznych dla młodzieży oraz organizatorem wycieczek krajoznawczych. W 2021 r. został wpisany do kompendium biograficznego- „Encyklopedii Osobistości Rzeczpospolitej Polskiej”.

 

Autor opowiadał o przebiegu powstawania książki. Publikacja jest wynikiem wieloletniego gromadzenia różnych materiałów i zdjęć historycznych z okresu powstania wielkopolskiego. W opracowaniu książki ważne okazały się informacje źródłowe uzyskane od rodzin powstańców w postaci wspomnień, dokumentów, czy zdjęć z rodzinnych archiwów. Dla uzupełnienia różnych danych autor korzystał również z elektronicznego dostępu do zbiorów archiwalnych związanych z powstaniem w Archiwach Państwowych w Poznaniu, czy Kaliszu.

Podczas spotkania młodzież dowiedziała się również wielu ciekawych informacji o  historii Kępna i regionu, udziału ludności w walkach powstańczych w odzyskaniu niepodległości, przebiegu granic administracyjnych w tamtym okresie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie technikum i liceum: kl. IIIgAG i kl. IIIgLA.

Promowana publikacja wzbogaca księgozbiór Szkolnego Centrum Informacji o Regionie
i jest dostępna do wypożyczenia.

Organizatorkami szkolnego spotkania były Danuta Wabnic oraz Grażyna Gatner.

 

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu