Dla rodzica

Skład Prezydium Rady Rodziców

Nagrody za wyniki w nauce
Nagrody za frekwencje
Dofinansowanie zawody/konkursy
Dofinansowanie wycieczek
Dofinansowanie studniówki


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2023/2024

Tomasz Gatner przewodniczący        
Edyta Najdek wiceprzewodnicząca
Danuta Mikołajczyk skarbnik        
Katarzyna Leśniarek sekretarz      
Lucyna Albert członek             
Agnieszka Parzonka członek       
Bogumiła Konieczny członek    
Monika Banaś członek                 

KOMISJA REWIZYJNA

Agnieszka Tajnert przewodniczący KR  

Ireneusz Czechlowski wiceprzewodniczący KR

Radosław Pieles członek KR   


Komitet rodzicielski 60zł, ubezpieczenie 50zł (na drugie dziecko 30zł)

Harmonogram spotkań z rodzicami


Terminy konsultacji  z rodzicami w ZSP Nr 1 w Kępnie

26 października  2023 r. godz. 17.30- 18.30

26 marca  2024 r. godz. 18.30- 19.30


Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024


Składka na radę rodziców

Podobnie jak w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców wynosi:
50,00 zł  na pierwsze dziecko,
30,00 zł na drugie i kolejne dziecko (od roku szkolnego 2020/2021)

Składka jest dobrowolna, a jej wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych każdej rodziny.

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich rodziców uczniów naszego szkoły o jak najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji licząc na zrozumienie
i szeroką współpracę.

Wpłaty mogą być przekazywane na konto:

SBL w Kępnie     93 8413 0000 0021 6906 3000 0001
( z dopiskiem „ składka na Radę Rodziców , imię i nazwisko, klasa)

lub u swoich skarbników klasowych czy wychowawców.

Składki od Państwa na Radę Rodziców przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, m.in.
dofinansowanie do wycieczek; połowinek i studniówek; do wyjazdów naszej młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe;
wspomaganie przy uroczystościach szkolnych,  zakup nagród dla uczniów czy pomocy naukowych.

Dziękuję
Przewodniczący Rady Rodziców


Zapraszamy do współpracy - czekamy na pomysły

Co należy zrobić, aby uczniowie i rodzicie zechcieli aktywnie
zaangażować się w życie szkoły, mieli poczucie tego,
że mają wpływ na to co się w niej dzieje
i dobrze się w niej czuli?


Właśnie po to, byśmy potrafili odpowiedzieć na to pytanie
proponujemy by powstał projekt:

"Szkoła współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły."


Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między
wszystkimi, którzy tworzą społeczność szkolną.

Spróbujmy stworzyć razem szkołę nowoczesną,
demokratyczną, a przede wszystkim taką,
która będzie źródłem sukcesów, satysfakcji i zadowolenia
dla rodziców i ich dzieci - uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy do współpracy - czekamy na pomysły.

Rada Rodziców


Dnia 24 września 2020 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Rodziców przy ZSP Nr1 w Kępnie. Na zebraniu dokonano podsumowania dotychczasowej działalności Rady i  uchwalono Program Wychowawczo-Profilaktyczny  na rok szkolny 2020/2021 . Następnie przyjęto sprawozdanie przewodniczącej Rady Rodziców i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej po czym udzielono absolutorium prezydium Rady Rodziców.Podziękowano ustępującym członkom Rady Rodziców za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły:
Magdalenie Woch- przewodniczącej Rady Rodziców,
Danucie Laseckiej- przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz Alinie Skupień Sekretarzowi Rady Rodziców.

Dokonano wyboru przedstawicieli do nowej Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu