Informacje

Pedagog szkolny

ludziki przy stole

Pedagog/Psycholog szkolny

mgr Joanna Wawrzyniak (gab. 55)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10.00 - 16.00
Wtorek: 8.00 - 11.00
Środa: 8.00 - 13.00
Czwartek:
 8.00 - 12.00
Piątek: 8.00 - 10.00

Psycholog szkolny

mgr Klaudia Długowska - Ostojska (gab. 131)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8.00 - 14.00
Wtorek: 11.00 - 16.00
Środa: - 13.00 - 15.00
Czwartek: 8
.00 - 13.00
Piątek: - 8.00 - 13.00

Psycholog szkolny

mgr Monika Hordyjewicz

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 - 10.00 (gab. 55)

Wtorek: 8.00 - 12.00 (gab. 131) 11.00 - 12.00 (gab. 55)
Środa: - 12.00 - 16.00 (gab.131) 13.00 - 16.00 (gab. 55)
Czwartek: 8.30 - 13.30 (gab.112)
Piątek: - 8.00 - 13.00 (gab.131) 10.00 - 13.00 (gab. 55)

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w naszej szkole organizowana jest Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ma być:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

 • rozpoznawanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Proponowane formy pomocy to:

 • Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia uczniów ,

 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze ,

 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (organizowane są w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej),

 • Porady i konsultacje.


,,Odpowiedzialność karna nieletnich oraz cyberprzemoc’’

Dnia 26 marca 2018r. odwiedził nim sierżant Filip Ślęk z powiatowej komendy policji w Kępie. Tematem przewodnim spotkania była ,,Odpowiedzialność karna nieletnich oraz cyberprzemoc’’. Został również przedstawiony program ,,Dwie strony sieci”, który był realizowany z komendą wojewódzką w Poznaniu. W spotkaniu wzięły udział klasy ILOA, ILOB i  ITI. Zapoznano uczniów z artykułami karnymi najczęściej popełnianych przez nieletnich. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała policjanta. Był to dla młodzieży bardzo ciekawy temat


Archipelag Skarbów

W dniach 21 i 22 września 2016r. w naszej szkole odbyła się realizacja programu dla klas pierwszych - Archipelag Skarbów. Program uczył zdrowego i mądrego stylu życia zachęcając młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do budowania trwałych relacji. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Trenerzy prowadzący program – Jakub Placha, Elżbieta Ciemniała oraz Paulina Krawczyk przekazali młodzieży wiedzę o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Uczniowie dostali konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe) oraz ze złością i gniewem. Zachęcano młodzież do korzystania z tych wskazówek, trenowania własnej siły charakteru. W ramach programu wyjaśniane były najważniejsze prawa rządzące miłością, problemy takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.
W ramach programu 21 września odbyło się spotkanie dla  rodziców uczniów biorących udział w programie oraz szkolenie dla Rady Pedagogicznej.


Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)

Czym jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)?

 • Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest szeroko rozpowszechniony. Istnieje ponad 100 typów wirusa HPV, z których większość jest nieszkodliwa, a zakażenie przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Około 30 typów wirusa HPV jest odpowiedzialnych za infekcje narządów moczowo-płciowych kobiet i mężczyzn.


Jaka jest częstość zakażenia narządów moczowo-płciowych wirusem HPV i kto jest narażony na takie zakażenie?

 • Na całym świecie około 630 milionów ludzi jest zakażonych wirusem HPV. W pewnym momencie swojego życia około połowa aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn zostaje zakażona wirusem HPV - statystycznie istotna większość kobiet - 80% - zostaje zakażona przed ukończeniem 45roku życia. Zakażenie wirusem HPV najbardziej rozpowszechnione jest wśród młodych osób dorosłych w wieku 18-28 lat. Większość zakażeń wirusem HPV przebiega bezobjawowo, a do przeniesienia wirusa może dojść nawet, gdy nie ma objawów zakażenia (brodawki lub inne widoczne zmiany).


Jakie mogą być skutki zakażenia wirusem HPV?

 • Większość zakażeń wirusem HPV przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie w ciągu roku do dwóch lat dzięki naturalnej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Zakażenie wirusami "wysokiego ryzyka", wśród których najgroźniejsze są typy HPV 16, 18, 31 i 45, jeśli przetrwają, mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub innych nowotworów narządów moczowo-płciowych.


W jaki sposób leczyć zakażenie wirusem HPV?

 • W chwili obecnej nie ma na rynku leków anty-wirusowych do leczenia zakażenia wirusami HPV. Jest wiele sposobów leczenia objawowego zmian powodowanych przez wirusy HPV - brodawek narządów moczowo-płciowych, zmian przedrakowych i raka szyjki macicy.


W jaki sposób zapobiegać zakażeniom wirusami HPV?

 • Ryzyko zakażenia wirusami HPV można ograniczyć, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, poprzez ograniczenie liczby partnerów seksualnych. Prawidłowe używanie prezerwatyw również redukuje ryzyko zakażenia wirusami HPV. Jednakże całkowite zabezpieczenie za pomocą prezerwatyw nie zostało jeszcze dokładnie określone. Należy pamiętać o tym, że zakażenie wirusami HPV często przebiega bezobjawowo, tak więc nie można w sposób całkowicie pewny stwierdzić czy dana osoba jest zdrowa. Jedyną, efektywną w 100% metodą uniknięcia zakażenia wirusem HPV jest unikanie kontaktów seksualnych z osobami zakażonymi. Kobiety powinny prosić swoich lekarzy o regularne wykonywanie cytologii (test Pap), a następnie rozmawiać o wynikach tych badań.

 

Nasza Szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie "Wybierz Życie Pierwszy Krok" w związku z tym w każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne na temat raka szyjki macicy.

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu