Biblioteka

Nasza szkoła uzyskała dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.- Priorytet 3 na lata 2021-2025”

plakat program rozwoju czytelnictwa

Nasza szkoła uzyskała dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.- Priorytet 3 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego Nr II w ZSP Nr 1.
Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji do 31 grudnia 2023 r.
Za uzyskane dofinansowanie w kwocie 15 tys. biblioteka szkolna planuje zakupić nowości wydawnicze i lektury szkolne (60% środków tj. 9 tys.)oraz elementy wyposażenia zgodnie z wytycznymi programu (40% środków tj. 6 tys.).
Zakupione nowości książkowe w dużej mierze wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej oraz wspomagać będą nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród młodzieży, a nowe meble poprawią wygląd biblioteki.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu