Biblioteka

KONKURS PLASTYCZNY NA KARTĘ LITERACKĄ PN. „KSIĄŻKOWA TALIA KART”

info o konkursie przygotuj kartę literacką

Biblioteka szkolna bierze udział w V edycji projektu organizowanego przez Książnicę Pedagogiczną w Kaliszu, pt. AKTYWNA BIBLIOTEKA.
W ramach tego projektu zapraszamy uczniów do udziału w konkursie
plastycznym na kartę literacką pn. „Książkowa talia kart”.
Co to jest karta literacka?

Karty literackie to wygodna forma uporządkowanej analizy utworu literackiego. W sposób graficzny, plastyczny i zindywidualizowany wydobywamy z utworu najważniejsze jego elementy.

Zadanie dla uczestników konkursu polega na przygotowaniu karty literackiej przeczytanej książki – niebędącej lekturą szkolną w oparciu o podany schemat.
Praca wykonana dowolną techniką plastyczną powinna zawierać:

-uczniowie szkół ponadpodstawowych – przedstawiony w sposób plastyczny tytuł przeczytanej książki, głównego bohatera, ważne wydarzenie, postać drugoplanową, ważny drobiazg lub przedmiot oraz cytat, który wywarł największe wrażenie podczas lektury danej książki w oparciu o podany schemat stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu konkursu.
Pracę należy wykonać w formacie A3 (29,7x42 cm).

  1. Praca powinna zawierać:

  • imię i nazwisko autora,

  • tytuł przedstawionej w sposób plastyczny książki.

    Uwaga: informacje te należy umieścić na odwrocie pracy – karty literackiej.

  1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową.

  2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich.

    4. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową w trzech kategoriach:
        a) klasy I – IV, b) klasy V – VIII, c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
   W każdej kategorii zostaną przyznane atrakcyjne nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO 31 MARCA 2023 r.

Szczegółowe informacje (regulamin -załącznik nr 3) oraz karty zgłoszeń dostępne są u nauczyciela bibliotekarza Danuty Wabnic.

Zapraszamy do udziału !!!Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu