Informacje

Klub Krwiodawcy

Plakat klub krwiodawcy

Happening Honorowych Dawców Krwi
Dnia 22 listopada 2017 r. odbyło się w Naszej Szkole spotkanie promujące wśród uczniów oddawanie krwi. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi najważniejszych informacji odnośnie oddawania krwi, przeciwwskazań oraz jak odpowiednio przygotować się do krwiodawstwa. Dodatkowo rozdawane były gadżety promujące RCKIK oraz zapisy do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.


Czy mogę oddać krew poza miejscem zamieszkania?
Możesz. Wystarczy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i – jeśli już posiadasz – legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Czy szczepienia dyskwalifikują mnie czasowo jako dawcę?
Tak
na 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze;
na 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, porażeniu dziecięcemu, przeciw grypie, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą);
na 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi;
na 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej;
na 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Ile powinnam/powinienem ważyć, aby móc oddać krew?
Minimum 50 kg, gdyż ilość pobranej krwi (450 ml) musi być mniejsza niż 10% ogólnej ilości krwi w organizmie.

Czy, będąc alergikiem, mogę zostać dawcą krwi?
Zazwyczaj lekka alergia nie dyskwalifikuje, jednak nie pobiera się krwi do celów leczniczych od alergików w okresie występowania objawów ani w trakcie odczulania.

Czy chorując na nadciśnienie można zostać krwiodawcą?
W trakcie leczenia nadciśnienia krwi nie należy oddawać, ponieważ szereg leków ma niekorzystne działania na biorcę krwi. W okresie ustabilizowanego ciśnienia decyzja należy do kwalifikującego lekarza.

Jeżeli zrobię sobie tatuaż lub makijaż permanentny, to jak długo muszę czekać aby oddać krew?
P
o wykonaniu tatuażu, makijażu permanentnego itp. Należy odczekać minimum 6 miesięcy aby móc oddać krew.

Jeśli oddam krew a wyniki badań będą niekorzystne, czy zostanę o tym powiadomiony?
Jeżeli po wykonaniu badań wirusologicznych wynik jest dodatni, placówka publicznej służby krwi wysyła zawiadomienie pocztą; stąd tak ważna jest każdorazowa aktualizacja adresu. Krwiodawca proszony jest o osobiste odebranie wyników i kierowany do odpowiedniej placówki służby zdrowia.
Nie może wyników odebrać inna osoba, nie informuje się o nich przez telefon.

Czy biorąc dzień przed pobraniem krwi aspirynę lub podobny jej lek mogę oddać krew?
Nie. Po zażyciu aspiryny należy odczekać minimum 7 dni.

Czy przyjmując Allertec lub inne leki przeciwalergiczne mogę oddać krew?
Tak, ale najwcześniej 24 godziny po przyjęciu ostatniej tabletki.

Mam alergię pokarmową (jestem uczulony na produkty mleczne), ale nie biorę na stałe żadnych leków. Czy w takim przypadku mogę zostać krwiodawcą?
Tak, jeśli nie używasz żadnych leków, a tylko stosujesz dietę.

Czy w czasie miesiączki oddawanie krwi jest dozwolone?
Nie wolno oddawać krwi w czasie miesiączki. Krew można oddać najwcześniej 3 dni po zakończeniu krwawienia.

Zostałem zarażony gronkowcem, czy będę mógł oddawać krew?
Tak, ale najwcześniej sześć miesięcy od momentu uzyskania jałowych wyników posiewów.

Czy kurzajka na palcu jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi?
Kurzajka ma etiologię (przyczynę) wirusową . Jakiekolwiek zmiany chorobowe na rękach wykluczają oddawanie krwi.

Czy, jeśli biorę środki wspomagające wysiłek fizyczny (np. trening na siłowni), mogę oddawać krew?
To zależy. Niektóre suplementy (np. kreatyna) nie stanowią przeszkody. Za to biorąc np. anaboliki nie można oddawać krwi. Zawsze informuj lekarza o tym, jakie środki przyjmujesz, dla ułatwienia możesz zabrać ze sobą ulotkę lub opakowanie.

Czy można oddać krew przed osiągnięciem 18. roku życia?
1. Kryteria dopuszczenia dawców do oddawania krwi pełnej lub jej składników:

17 do 18 lat – po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
1.1 Wiek dawców:
 18 do 65 lat,
17 do 18 lat – po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
W praktyce jednak zdarza się to rzadko.

Czy przy okazji oddania krwi uzyskam wyniki badań?
Krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych:
oznaczenie grupy krwi w układzie A B 0 i Rh
pełnej morfologii krwi,
aktywności aminotransferazy alaninowej – ALAT
znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, AIDS (HIV-1/HIV-2) oraz zakażeń kiłą.

Czy przyjmując leki hormonalne/tabletki antykoncepcyjne mogę być dawcą?
Przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych nie dyskwalifikuje dawcy, podobnie jak np. witamin. Jednak żelazną zasadą jest informowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych medykamentach; on bowiem podejmuje decyzję o dopuszczeniu (bądź nie) do donacji.

Czy będąc w ciąży można oddawać krew?
Nie. Kobiety są zdyskwalifikowane czasowo jako krwiodawcy w czasie ciąży i okresu karmienia piersią, a także przez 6 miesięcy po porodzie oraz przez 6 tygodni po poronieniu.

Jak długo trzeba czekać z oddaniem krwi po oparzeniach?
Jeżeli w leczeniu były stosowane antybiotyki, to należy odczekać 2 tygodnie od zakończenia kuracji. Jeżeli leczenie odbywało się bez antybiotyków, po zagojeniu się ran lekarz ocenia sytuację i sam decyduje o dopuszczeniu do donacji.

Czy po przebytym zabiegu transplantacji mogę zostać krwiodawcą?
W przypadku transplantacji tkanek, np. skóry – tak. Przeszczep rogówki lub opony twardej dyskwalifikuje ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia chorobą, przeszczep narządów dyskwalifikuje ze względu na konieczność przyjmowania leków immunosupresyjnych.

Ile czasu trzeba odczekać po pogryzieniu przez psa?
Należy odczekać pół roku. Jeżeli zwierzę nie było szczepione na wściekliznę lub nie wiemy czy było, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy oddawanie krwi szkodzi zdrowiu?
Oddawanie krwi nie szkodzi zdrowiu. Jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że oddanie krwi może zaszkodzić krwiodawcy, wówczas taka osoba nie może oddać krwi
jest czasowo lub na stałe dyskwalifikowana przez lekarza. Takiej sytuacji może zapobiegać ankieta, w której potencjalni krwiodawcy odpowiadają na pytania odnośnie swojego stanu zdrowia – trzeba ją jednak uczciwie wypełnić.

Czy oddanie krwi spowoduje przymus oddawania krwi w przyszłości?
Nie. Ani jednorazowe, ani wielokrotne oddawanie krwi nie powoduje, iż trzeba to powtarzać już do końca życia. Organizm nie produkuje więcej krwi, niż potrzebuje.

Jak często mogę oddawać krew lub jej poszczególne składniki?
Częstotliwość pobierania krwi lub jej składników od dawców krwi reguluje Załącznik nr 2. do do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z dnia 9 maja 2005 r.) ; jego pełne brzmienie – poniżej. Generalna zasada brzmi ; okres karencji zależy od rodzaju ostatniej donacji. Jeżeli mężczyzna oddał krew pełną, to kolejną donację (niezależnie, czy będzie to znów krew pełna, czy np. płytki) może odbyć najwcześniej po ośmiu tygodniach. I odwrotnie ; jeśli oddał płytki, to płytki, pełną lub osocze będzie mógł oddać najwcześniej po czterech tygodniach. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres karencji może ulec skróceniu, ale o tym zawsze decyduje lekarz.

Co mogę zjeść przed oddaniem krwi?
Przede wszystkim ; nie tylko możesz ale wręcz powinieneś (powinnaś) coś zjeść, zresztą zapewne lekarz Cię o to zapyta. Na dwie godziny przed donacją należy zjeść lekki, możliwie nisko tłuszczowy posiłek. Przed donacją wypij też co najmniej pół litra wody lub innego płynu, najlepiej niegazowanego. Pamiętaj, że na 48 godzin przed donacją nie wolno spożywać żadnego alkoholu! Na dobę przed donacją nie powinno się też palić tytoniu.

Czy w czasie i  po oddaniu krwi będzie mnie coś bolało?
Niektórzy mogą odczuwać chwilowy dyskomfort (bo bólem tego nazwać nie sposób) podczas wprowadzania igły do żyły, nie trwa to dłużej niż ułamek sekundy. Po oddaniu krwi również nie powinno być żadnych przykrych doznań pod warunkiem zastosowania się do wskazań pielęgniarek, czyli np. odpowiednio długiego utrzymywania opatrunku.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu