Informacje

Historia szkoły

Historie zyciem pisane

Historie życiem pisane


Książka w wersji PDF


Historia szkoły

 
 

Monografia szkoły


Historia i tradycja szkoły

Dzieje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie tworzą trzy - tak samo ważne - rodowody genealogiczne.
Stanowią je losy trzech równolegle rozwijających się szkół, których początek wiąże się z powstaniem w 1920 roku (po II wojnie światowej 15 września 1945 r.) Dokształcającej Szkoły Zawodowej, funkcjonującej od 17 września 1945 roku Prywatnej Miejskiej Koedukacyjnej Szkoły Przysposobienia Handlowego oraz działaniem w latach 1910-1915 Szkoły Rolniczej męskiej, (reaktywowanej w Kępnie w 1959 roku jako Dwuzimowa Szkoła Rolnicza).
Historia nie szczędziła tym placówkom licznych zmian natury organizacyjno-formalnej.

Efektem przeobrażeń dotyczących historii Dokształcającej Szkoły Zawodowej - znanej na przestrzeni lat pod nazwami:
Zasadniczej Szkoły Metalowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego - 1950 r.,
Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa - 1954 r.,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 - 1959 r.,
Liceum Zawodowe nr 2 - 1974 r. - było powstanie w 1976 roku Zespołu Szkół Zawodowych w Kępnie.
Z kolei historia Prywatnej Miejskiej Koedukacyjnej Szkoły Przysposobienia Handlowego - funkcjonującej na przestrzeni lat jako Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe - 1949 r.,
Technikum Przetwórstwa Odpadów Roślinnych i Zwierzęcych - 1952 r.,
Zasadnicza Szkoła Przemysłu Mleczarskiego - 1954 r.,
Zasadnicza Szkoła Gospodarstwa Domowego i Żywienia Zbiorowego - 1957 r.,
Technikum Ekonomiczne - prowadzi do narodzin w 1966 roku Liceum Ekonomicznego.

Niemniej oryginalnie prezentuje się historia placówki, która - w chwili likwidacji – nosiła nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi.
Ta placówka oświatowa powstała 4 listopada 1910 roku jako Szkoła Rolnicza męska, w latach 1915-1917 nieczynna, jej działalność wznowiono w listopadzie 1918 roku, lecz ze względu na brak zainteresowania szybko wygaszono.
Następnie powołano Szkołę Rolniczą Trzysemestralną, która funkcjonowała w latach 1921-1939.
Jej kontynuatorką była, powstała w 1959 roku,  Dwuzimowa Szkoła Rolnicza w Kępnie.
W 1964 roku została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą (w 1968 roku uruchomiono Państwowe Technikum Rolnicze) i od tego momentu datuje się szybki rozwój placówki w rejonie kępińskim aż do likwidacji 31 sierpnia 2012 roku i rozdzielenia kierunków nauczania pomiędzy dwie szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie.

Wspólne dzieje placówek rozpoczynają się w różnym czasie, w 1977 roku Liceum Ekonomiczne zostaje włączone do Zespołu Szkół Zawodowych w Kępnie. Natomiast w 2012 roku nasza szkoła przejmuje od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi następujące  kierunki nauczania w zawodach: technik informatyk, technik architektury krajobrazu i  technik organizacji reklamy.
W 1996 roku z placówki przy ulicy Sienkiewicza 25 wyodrębnia się nowy zespół.
Odtąd na terenie powiatu kępińskiego funkcjonuje: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 25 oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przy ulicy Przemysłowej 10c.
W roku szkolnym 1996/1997 w ZSZ nr 1 powstaje drugie w Kępnie Liceum Ogólnokształcące, natomiast w 1999 roku Oddział Zamiejscowy Wydział Zaoczny Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
Od 1 września 2002 r. placówka przyjmuje nową nazwę - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Natomiast od 1 września 2019 roku funkcjonuje jako Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie.

Szkoła chlubi się licznymi tradycjami. Wśród nich do najważniejszych należą: okolicznościowe apele, szkolne bądź powiatowe sesje popularnonaukowe, zwłaszcza z zakresu wiedzy o regionalizmie, wystawiennictwo, imprezy integrujące uczniów: np. otrzęsiny dla klas pierwszych, studniówki organizowane na terenie szkoły, połowinki, promocja Zespołu (tzw. Targi Edukacyjne Szkoły, wcześniej Otwarte Drzwi Szkoły), integracyjne spotkania pracowników i ich rodzin, Szkolnego Koła Emerytowanych Nauczycieli, organizacja zjazdów absolwentów.

Grażyna Gatner i Beata Wylęga-Grygierzec

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu