Informacje

Dyrekcja

biznesmen

Dyrekcja


mgr Bogumiła Drobina

Dyrektor Bogumiła Drobina rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 1987 roku, początkowo jako nauczyciel dochodzący, a od 1991 roku - w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - wydział Gospodarka Narodowa. W 1986 roku uzyskała kwalifikacje pedagogiczne w Studium Pedagogicznym w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Kaliszu. W 1995 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie nauczania przedmiotów ekonomicznych i doskonalenia pedagogicznego. W 2002 roku ukończyła Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. W tym samym roku uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Posiada uprawnienia egzaminatora w zawodzie technika ekonomisty. Od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2013 roku pełniła funkcję kierownika szkolenia praktycznego.
1 września 2013 roku została powołana na stanowisko wicedyrektora do spraw wychowawczych.
 
W roku szkolnym 2015/2016 objęła stanowisko dyrektora szkoły.

Za swoją prace została nagrodzona otrzymując:

  • Nagrody Dyrektora -1994 r. 1997 r. 2001 r. 2005 r. 2007. 2011r.

  • Nagrody Starosty Kępińskiego - 2002 r. 2009 r. i 2012 r.

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2006 r.

  • Brązowy Krzyż Zasługi - 2002 r.

  • Srebrny Krzyż Zasługi - 2013 r.


mgr Urszula Tyra

Wicedyrektor Urszula Tyra jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - wydział Gospodarka Narodowa. Pracę zawodową pedagogiczną rozpoczęła w 1984 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie. W roku 1986 ukończyła Studium Pedagogiczne Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Kaliszu.
Od 1 września 1995 roku pracuje  w  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. W 2002 ukończyła Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Rok później uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego a w roku 2006 uzyskała uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik ekonomista.
W trakcie pracy pedagogicznej pełniła  funkcję dyrektora Policealnej Szkoły Ekonomicznej dla Dorosłych w Kępnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu a w latach 1999-2014 funkcję Kierownika Dziekanatu  wydziału Ekonomii w Kępnie Wyższej Szkoły Zarządzania ”Edukacja” we Wrocławiu.
W roku szkolnym 2015/16 została powołana na stanowisko wicedyrektora do spraw wychowawczych.

Za swoją pracę została nagrodzona otrzymując:

• Nagrody Dyrektora -1998,2006,2008,2010,2014r.
• Nagrody Starosty Kępińskiego – 2001,2012r.
• Nagroda Kuratora Oświaty-2003r.
• Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2005 r.
• Brązowy Krzyż Zasługi - 2002 r.


mgr inż. Janusz Pruchnicki

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych w ZSP Nr 1 w Kępnie. W 1977 roku ukończył w Wieruszowie Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka - skrawaniem. Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ukończył w 1983 roku.
W 1982 roku uzyskał uprawnienia pedagogiczne w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym przy AGH. Po studiach pracował w ZRO "PONAR - REMO"
w Kępnie na stanowisku konstruktora. Od 1.02.1985 roku pracuje w ZSP 
Nr 1 w Kępnie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych. W 1995 roku ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Menadżer Oświaty na wydziale Pedagogicznym Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Studia Podyplomowe na wydziale Historyczno - Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego w zakresie Organizacja i Zarządzanie Oświatą ukończył w 2006 roku. W 2004 roku uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. W latach 2001 - 2006 był kierownikiem szkolenia praktycznego w ZSP Nr 1.Od 2006 - 2013 roku pełnił funkcję wicedyrektora szkoły do spraw wychowawczych. Od 1.09.2013 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora do spraw dydaktycznych.
W 2014 roku ukończył Studia Podyplomowe z fizyki na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.


mgr inż. Agnieszka Krysiak

Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. Pracę pedagogiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie rozpoczęła w 2005r. początkowo jako nauczyciel dochodzący, a od 2006r. w pełnym wymiarze czasu pracy jako nauczyciel w Technikum Ochrony Środowiska. Jest absolwentką Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na Wydziale Ochrony Środowiska. W 2003 roku uzyskała kwalifikacje pedagogiczne w Studium Przygotowania Pedagogicznego na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie nauczania przedmiotu biologii. W 2012r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium uzyskując tym samym tytuł Menedżera oświaty.
W 2014r. ukończyła studia podyplomowe z geografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 16 stycznia 2014r. powołana na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.
Za swoją prace została nagrodzona otrzymując:

  • Nagrodę Dyrektora w 2009 roku

 

Ta strona wykorzystuje pliki Cookie
Ustawienia Dostępu